VÄLKOMMEN TILL RIKSORGANISATIONEN BARN OCH UNGA I SVERIGE! 

Vi är en ideell organisation som tillsammans med våra lokalföreningar arbetar för att förebygga psykisk ohälsa samt aktivt främja psykisk hälsa bland barn och unga, en ökad och bättre integration samt ett samhälle för alla. Detta genom olika verksamheter och projekt, läs mer under flikarna om oss och verksamheter. BUS är en av Sveriges ungdomsorganisationer för unga HBTQIA+ personers rättigheter. 

Vår organisation är växande och utvecklar hela tiden nya verksamheter och medlemmar runtomkring i Sverige startar nya lokalföreningar.
Idag finns vi i Kalmar, Tranås, Växjö och på Öland. Detta i sin tur innebär att vi är en växande riksorganisation med sitt starka säte i Småland.

Vi är medlemmar i Antidiskrimineringsbyrån sydost. Vi är också medlemmar i det idéburna nätverket Kalmar Län och NSPH Kalmar LänVi har också en plats i Integrationsrådet samt en plats i Folkhälsorådet i Kalmar Kommun. 

Sammarbetspartners

 

© Copyright www.bus.nu