VÄLKOMNA TILL RIKSORGANISATIONEN BARN OCH UNGA I SVERIGE! 

Vi är en ideell organisation som tillsammans med våra lokalföreningar arbetar för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga, en ökad och bättre integration samt ett samhälle för alla. Detta genom olika verksamheter och projekt, läs mer under flikarna om oss och verksamheter. 

Vår organisation är växande och utvecklar hela tiden nya verksamheter och medlemmar runtomkring i Sverigestartar nya lokalföreningar. Idag finns vi i Kalmar, Tranås, Växjö och på Öland. Detta i sin tur innebär att vi är en växande riksorganisation med sitt starka säte i Småland.

BUS HISTORIA I KORTHET:


BUS - Barn och unga i Sverige grundades den 12/4-15 i Växjö. Initiativtagarna till BUS är  Alexander Finstad och Soheila Anari. Två personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa samt utbildningar inom olika områden.

Soheila är socialpedagog och familjeterapeut med specialkompetens inom hederskultur och har lång erfarenhet av arbete med unga i utsatta situationer, bland annat som familjehem, föreståndare för HVB, kurator samt egen företagare. Hon hade under lång tid velat starta en förening som arbetar med integration.

Alexander är undersköterska & samtalsledare och har egna erfarenheter av att fara illa på olika vis, samt psykisk ohälsa. Han blev familjehemsplacerad hos Soheila i januari 2015. Alexander hade under ett par månader funderat kring att starta en ideell förening som arbetar för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Alexander är dessutom utbildad i samtalsledning.     

Under de första månaderna som Alexander bodde hos Soheila så pratade de mycket om sina erfarenheter och idéer. Man kallade till ett informationsmöte när Alexander och Soheila hade diskuterat sina idéer med varandra. Till informationsmötet kom det många människor som ville delta i mötet. De gav idéer och man diskuterade mål, syfte, stadgar med mera. Man bestämde att kalla till årsmöte, och där tog BUS verksamhet fart.

Idag 5 år senare så arbetar BUS mycket med olika typer av ärenden där vår målgrupp drabbas. BUS utvecklar påverkansarbete. BUS utvecklar nya samarbeten och verksamheter löpande. BUS har idag många ideella krafter som arbetar för BUS överlevnad och utveckling.  BUS är idag ett förbund istället för en förening, detta då vi har 3 lokalföreningar under oss, en i Växjö, en i Tranås och en på Öland. BUS nationellt har numerasitt säte i Kalmar. 


Grundarna av BUS: Från vänster, Alexander Finstad & Soheila Anari
Från vänster: Soheila Anari, Lin Finstad & Alexander Finstad (Grundarna av BUS)

© Copyright www.bus.nu