VÄLKOMNA TILL BARN OCH UNGA I SVERIGES HEMSIDA! 

BUS HISTORIA I KORTHET:


BUS - Barn och unga i Sverige grundades den 12/4-15 i Växjö. Initiativtagarna till BUS är  Alexander Finstad, Lin Finstad och Soheila Anari. Tre personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa samt utbildningar inom olika områden.

Soheila har lång erfarenhet av arbete med unga i utsatta situationer, bland annat som familjehem, föreståndare för HVB, kurator samt egen företagare. Hon har bred utbildning. Hon hade under lång tid velat starta en förening som arbetar med integration.

Alexander har egna erfarenheter av att fara illa på olika vis, samt psykisk ohälsa. Han blev familjehemsplacerad hos Soheila i januari 2015. Alexander hade under ett par månader funderat kring att starta en ideell förening som arbetar för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Alexander är dessutom utbildad i samtalsledning. 

Lin har egna erfarenheter av att leva med psykisk ohälsa. Hon är en ensamstående 4-barns mamma. Hon har upplevt att falla mellan stolarna. Lin ville göra skillnad för andra människor, framförallt barn och ungdomar som är utsatta. Därav hennes engagemang i starten av BUS.  

Under de första månaderna som Alexander bodde hos Soheila så pratade de mycket om sina erfarenheter och idéer. Man kallade till ett informationsmöte när Alexander och Soheila hade diskuterat sina idéer med varandra. Till informationsmötet kom det många människor som ville delta i mötet. De gav idéer och man diskuterade mål, syfte, stadgar med mera. Man bestämde att kalla till årsmöte, och där tog BUS verksamhet fart.

Idag 4 år senare så arbetar BUS mycket med olika typer av ärenden där vår målgrupp drabbas. BUS utvecklar påverkansarbete. BUS utvecklar nya samarbeten och verksamheter löpande. BUS har idag många ideella krafter som arbetar för BUS överlevnad och utveckling.  BUS har idag en lokalavdelning i Tranås, samt en aktivitetsgrupp i Växjö. Nationella BUS finns idag i Kalmar. 


Grundarna av BUS: Från vänster, Soheila Anari, Lin Finstad & Alexander Finstad 
Från vänster: Soheila Anari, Lin Finstad & Alexander Finstad (Grundarna av BUS)

© Copyright www.bus.nu