DOKUMENT I BUS 

Här finner ni diverse viktiga dokument som är tillgängliga för allmänheten.  

Stadgar

Stadgar - reviderade 210214

Värdegrund 

Värdegrund 

Årsmötesprotokoll 

Årsmötesprotokoll 2021
Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll 2019
Årsmötesprotokoll 2017
Årsmötesprotokoll 2015 

BILAGOR - ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

Proposition om stadgeändringar - 2021 

Verksamhetsberättelser 

Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019 

Verksamhetsberättelse 2017/18 
Verksamhetsberättelse 2016 
Verksamhetsberättelse 2015 

Utvärdering av verksamhet 2019

Resultaträkningar 

Bokslut 2020

Resultat & Balansräkning 2019

Verksamhetsplaner 

Verksamhetsplan 2021 (Kommer snart) 

Verksamhetsplan 2020 

Revisionsberättelse 

Revisionsberättelse 2020

Revisionsberättelse 2020 (2019)


POLICYS 

Alkohol & drogpolicy (Kommer snart) 

Handlingsplan mot mobbning och diskriminering (Kommer snart) 


© Copyright www.bus.nu