VALBEREDNING 2021 

Valberedningen under 2021 består av två personer. En sammankallande och en ledamot. 

TINA HANSSON 

Titel: Sammankallande 
Ålder: 32 år 
Utbildning: Undersköterska 

SOFIA KARLSSON 

Titel: Ledamot i valberedningen 
Ålder: 28 år 
Utbildning: Undersköterska & Dramapedagog

© Copyright www.bus.nu