VALBEREDNING 2022

Valberedningen under 2022 består av en person. 

TINA HANSSON 

Titel: Sammankallande 
Ålder: 33 år 
Utbildning: Undersköterska 
Ort: Kalmar 

Kontakt: valberedningen@bus.nu 

© Copyright www.bus.nu