VALBEREDNING 2023

Valberedningen under 2023 består av en person. 

TINA HANSSON 

Titel: Sammankallande 
Ålder: 34 år 
Utbildning: Undersköterska 
Ort: Kalmar 

Kontakt: valberedningen@bus.nu 

© Copyright www.bus.nu