NATIONELLA STYRELSEN 2023! 

Den nationella styrelsen är riksorganisationens beslutande organ under verksamhetsåret mellan våra rikårsmöten. I den nationella styrelsen sitter personer valda under riksårsmötet.

           

ALEXANDER FINSTAD 

Titel: Ordförande 
Ålder: 24 år 
Utbildning: Undersköterska med inriktning sjukvård, Barnrättsstrateg & samtalsledare 
Ort: Kalmar 
Kontakt: alexander.finstad@bus.nu, 070-495 29 93  

ALI HESHAM
 

Titel: Vice ordförande & sekreterare  
Ålder: 33 år 
Utbildning: Kandidatexamen inom specialpedagogik och rehabilitering 
Ort: Kalmar 
Kontakt: ali.hesham@bus.nu 

EMMA RUNESSON 

Titel: Sekreterare 
Ålder: 20 år 
Utbildning: Student 
Ort: Kalmar 
Kontakt: emma.runesson@bus.nu 

TIN ERIKSSON
 
 
Titel: Kassör 
Ålder: 69 år 
Utbildning: Socionom 
Ort: Stora Rör 
Kontakt: tin.eriksson@bus.nu 


ELIN DAVIDSSON  

Titel: Styrelseledamot 
Ålder: 23 år 
Utbildning: Tullspecialist 
Ort: Göteborg 
Kontakt: elin.davidsson@bus.nu 
 

ALI ABBAS 

Titel: Styrelseledamot 
Ålder: 20 år 
Utbildning: Restaurangbiträde   
Ort: Kalmar 
Kontakt: ali.abbas@bus.nu 

ARBULENA GASHI 

Titel: Styrelseledamot 
Ålder: 29 år 
Utbildning: Studerar till behandlingspedagog 
Ort: Kalmar 
Kontakt: arbulena.gashi@bus.nu 

SUPPLEANT 

EVA JOELSSON 

Titel: Styrelsesuppleant 
Ålder: 56 år 
Utbildning: Journalist 
Ort: Borgholm 
Kontakt: eva.joelsson@bus.nu 

Du kan även komma i kontakt med styrelsen via vår styrelsemail: styrelsen@bus.nu

© Copyright www.bus.nu