Stödverksamheten 

BUS – Barn och unga i Sverige har en stödverksamhet. Den har funnits sedan vår start i april 2015.
Verksamheten har som syfte att stötta barn och unga som hör av sig till oss som behöver vår hjälp eller stöttning med något.

Målet för stödverksamheten är att så många barn och unga som möjligt ska få stöttning i sin vardag för att motverka den psykiska ohälsan.

Under alla våra år (2015-2020) har vi mött barn och unga i olika åldrar med olika typer av problem. Oftast har det bara varit så att de unga behövt någon som lyssnar. Ibland har vi fått bistå med stöttning under möten med kuratorer med mera. 

I vår stödverksamhet tar vi emot samtal via telefon, sms, chatt via kik, mail och även via Facebook. Vi har en jour som ansvarar kvällar, nätter, helger och storhelger. Vi har ett stödperson program som syftar till att de unga som hör av sig till oss och behöver stöttning och hjälp under en längre tid får en stödperson tilldelad till sig.

BUS stödverksamhet har som viktigaste funktion att vara en länk mellan barn/unga och deras familjer till den professionella hjälpen, såsom kurator, läkare, socialtjänst, polis eller liknande. Vi vill kunna vara med och förklara tuffa beslut, på ett sätt som myndigheter kanske inte alltid hinner. Vi vill vara ett bollplank som de unga vi möter kan ställa frågor till, och om vi inte kan svara tar vi reda på svaret. Vi vill också erbjuda unga och deras familjer psykosocialt stöd, och finnas för att prata med. 

Genom stödverksamheten kan du få:

-  Råd, stöd & hjälp kring olika situationer som känns tuffa 

- En stödperson som du kan få träffa regelbundet, eller helt utifrån dina önskemål

- Vi kan följa med dig på möten med socialtjänsten, kurator eller annan person (Du ber oss, och vi bokar in detta i vår kalender)

- Delta vid våra aktiviteter som vi arrangerar då och då 

- Hjälp med överklagningar av myndighetsbeslut 

- Hjälp att komma i kontakt med annan hjälp, om vi inte kan hjälpa dig 

- Ibland kan vi vara ditt ombud i en tuff förhandling som du inte klarar av själv 

Vår stödverksamhet utgår ifrån Kalmar/Öland. Vi täcker hela Kalmar Kommun och Öland, samt har representanter i Tranås Kommun och Växjö kommun. 

Personer som bor utanför vårt område kan dock alltid höra av sig via chatt och telefon för rådgivning. 

När du hör av dig till BUS så får du först kontakt med antingen vår stödverksamhetsansvarige eller någon som ansvarar för jouren. Du träffar personen eller har bara kontakt via telefon/mail med denna person en kortare period. Om du efter det önskar fortsatt kontakt med oss, matchar vi dig med en utav våra stödpersoner som du sedan kan träffa och ha kontakt med regelbundet. Du kan självklart också höra av dig anonymt, utan att behöva träffa oss. Du kan också bara höra av dig för att bolla ett ärende eller ett problem med oss. 

I vissa fall agerar vi ombud åt unga och deras familjer. Det arbete våra förtroendevalda och ärendeansvariga utför i varje enskilt ärende går vi igenom med våra rådgivare (advokater, socionomer, socialpedagoger med mera) innan vi skickar in det eller gör något med det. Detta för att de personer vi hjälper ska få så professionell hjälp som möjligt. 
Vi lägger också väldigt stort fokus på att inkludera information och bevis som är faktabaserad, vi använder källor som klassas som trovärdiga. Vi gör alltså ett väldigt stort förarbete i varje ärende innan vi slutför det. För att få hjälp av oss i form av ombud så krävs det att du ansöker via hemsidan, mail eller telefon. Vi kommer ställa frågor och du får berätta om ditt ärende. Sedan tar den person du pratar med ärendet vidare till vårt ärendeteam, som fått mandat från styrelsen att fatta beslut kring ärenden, som sedan fattar beslut om vi kan eller inte kan hjälpa dig. 

Vill du veta mer om vår stödverksamhet, ta kontakt med vår verksamhetsansvarige:

Alexander Finstad
alexander.finstad@bus.nu
070-495 29 93 

JOUREN

Kik: bus_sverige
Mail: jouren@bus.nu 
070-495 29 93 

I vår stödverksamhet har vi även en facebook grupp som inriktar sig på Ångest & Depression problematik, här kan du gå med och få stöttning, råd och tips från personer som lever med psykisk ohälsa. Grupplänk: https://www.facebook.com/groups/123054048365745/

Tillsammans är vi starka!

Detta säger dem som fått hjälp av BUS stödverksamhet: 

"Tack vare BUS fick jag hjälp och stöd i kontakt med myndigheter som kunde hjälpa mig" 

"Tack vare BUS fick jag kontakt med en kurator" 

"Tack vare BUS fick jag kontakt med en annan organisation som kunde hjälpa mig" 

"BUS hjälpte mig med överklagningar som jag själv inte klarade av, vilket betydde jättemycket för mig" 

"Tack för allt ni gör, ni är fantastiska" 

"Tack för det stöd vi fick av era volontärer när vi hade det tufft" 

"Jag har aldrig sett en bättre överklagan än den ni gjorde" 

"BUS har mycket kunskap om lagar och regler, och det de inte vet, det tar dem reda på" 

"Utan BUS hjälp vet jag inte om jag hade levt idag" 

"Utan BUS hjälp vet jag inte vad jag hade gjort" 

"Jag hade inte rätt till advokat/offentligt biträde, och heller inte råd att anlita någon privat. Då fanns BUS där och hjälpte mig istället." 


© Copyright www.bus.nu