BUS VÄXJÖ 

Välkommen till BUS Växjö. Vi är en lokalförening tillhörande riksorganisationen BUS - Barn och unga i Sverige. Eftersom BUS startades i Växjö 2015 var det nu självklart för oss att starta en lokalförening. Vi kommer uppdatera denna sidan inom kort, detta då vi fortfarande är i startgroparna, och ännu inte påbörjat vår verksamhet. 

BUS Växjö är en ideell förening som är religiös och partipolitisk obunden och står för FNs mänskliga rättigheter, barnkonvention och svensk lagstiftning. BUS Växjö vänder sig till, farsi-talande hjälpbehövande intressenter. Det bör finnas ett stort intresse att bidra till integration av olika grupper i svenska samhälle. BUS Växjö ska aktivt arbeta för att skapa nätverk och samarbete med vård, skola, myndigheter och samhället i stort.  Tillsammans med BUS på nationell nivå arbetar vi för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga, en ökad och bättre integration samt ett samhälle för alla. Detta gör vi genom följande: 

Denna verksamhet planeras att genomföras i Växjö: 

Rådgivningsverksamhet Svenska och västerländska barnuppfostran, Arbete och utbildning 

Kurativa och terapeutiska samtal Relationssvårigheter följd av kulturkrock. Svårigheter i relation med barn och unga i Sverige 

Informativa möten Vad händer i stan, i länet och i Sverige i olika sammanhang 

Temakvällar I form av olika tema diskuteras likheter och olikheter i olika kulturer, bl.a. den traditionella, den komplexa och den svenska/västerländska kultur/samhälle 

Praktiska aktiviteter Fira olika Högtider, Pride mm 

Hjälp och insatser för våld i nära relation För ungdomar och föräldrar med heder fråga och andra typer av våld 

Har du frågor om oss, maila oss gärna så återkommer vi så snart vi kan. Du kan också ringa förbunds styrelsen för mer info: 070-495 29 93. 

Mail: vaxjo@bus.nu 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Styrelse 2022/2023: 
Ordförande: Soheila Anari 
Vice Ordförande: Fereshteh Ghiaby 
Kassör: Erik Jamesahar
Ledamot: Reza Hosseinpourpia
Ledamot: Rashin Mofidian

Suppleant: Sam Sobhani 
Suppleant:  Hiva Farhadi 

Revisor: Bijan Abbasi 

LOKALA SAMARBETEN 

BUS Växjö har samarbete med följande organisationer/företag lokalt i Växjö med omnejd: 

NBV Sydost 
https://www.nbv.se/avdelningar/sydost/kontor/vaxjo/


Barn och unga i Sverige - Växjö (BUS Växjö) 

Organisationsnummer: 802530-7250 

Facebook: Barn och unga i Sverige - Växjö 
Kontakt: vaxjo@bus.nu / 070-495 29 93